Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Sverigedemokraterna tycker att Kvinnor ska ha rätt till lagliga och säkra aborter

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"Partiet förordar, liksom de flesta länderna i Europa, fri abort fram till den 12:e graviditetsveckan." Källa

Senast uppdaterad 2013-09-14