Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att kommuner som inte vidtar adekvata åtgärder för att få sin budget i balans bör mista bidraget från utjämningssystemet

För de kommuner som inte vidtar adekvata åtgärder för att få sin budget i balans bör stödet upphöra Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29