Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att karenstid ska införas för höga offentliga tjänster

I alla andra OECD-länder finns därför karenstid för poster där detta kan vara ett problem, vilket Alternativ för Sverige genast vill införa även i Sverige Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29