Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att kapitalskatten ska sänkas

De ökade skatteintäkterna som staten får av ett slopat ränteavdrag bör användas för att finansiera en sänkning av kapitalskatten (som idag är 30 procent) Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29