Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Liberalerna tycker att könsneutral föräldraskapspresumtion ska införas

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att snarast införa en könsneutral föräldraskapspresumtion för alla personer som är gifta med någon som fött ett barn, oavsett de inblandade parternas kön." Källa

Senast uppdaterad 2013-09-30