Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Centerpartiet tycker att könsneutral föräldraskapspresumtion ska införas

"Vi menar att politiken nu bör sträva efter en modernare familjelagstiftning där vi ser på föräldraskapspresumtionen på ett könsneutralt sätt." Källa

Senast uppdaterad 2013-06-30