Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Vänsterpartiet tycker att Kärnkraften ska avvecklas

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

I Vänsterpartiets energivision ingår det: "En massiv satsning på förnybara energikällor och fortsatt avveckling av kärnkraften och fossila bränslen som är ändliga resurser" Källa

Senast uppdaterad 2013-09-14