Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Feministiskt initiativ tycker att Kärnkraften ska avvecklas

"Skrota kärnkraften: Ja. Kärnkraft är inte hållbar, den är farlig, den skjuter strålningsriskerna långt in i framtiden till framtida generationer, den är nära förknippad med kärnvapen. Vi vill inte låta en dålig energi (kärnkraft) ersätta en annan dålig energi (fossila bränslen)." Källa

Senast uppdaterad 2014-05-10