Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker inte att Kärnkraften ska avvecklas

Alternativ för Sverige har en pragmatisk syn på kärnkraften och menar att den måste ses som ett energislag bland övriga Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29