Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att inträdesprov ska införas till universitet och högskola

Vi vill att Sverige följer Finlands exempel och inför inträdesprov till universitet och högskola Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29