Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att infrastrukturpolitiken ska vara teknikneutral

Alternativ för Sverige förepråkar en teknikneutral infrastrukturpolitik där alla transportslag har samma villkor och där subventionsnivåer är jämlika för alla alternativ Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29