Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att icke-vetenskapliga inslag inom högre utbildning i Sverige ska avskaffas

Alternativ för Sverige vill avskaffa icke-vetenskapliga inslag inom högre utbildning i Sverige och återupprätta Sveriges höga akademiska nivå. Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29