Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att hemspråksundervisning ska enbart erbjudas till elever som förväntas återvända till sina hemländer

Hemspråksundervisning ska enbart göras tillgängligt för elever som förväntas återvända till sina hemländer. Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29