Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Vänsterpartiet tycker att heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden

"Vänsterpartiet vill därför att lagen om anställningsskydd ska ändras så att heltid blir norm." Källa

Senast uppdaterad 2018-01-07