Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Moderaterna tycker att högstadiets undervisningstid i matematik ska utökas med en timme per dag

"Utöka undervisningstiden i matematik med en timme mer per vecka i högstadiet." Källa

Senast uppdaterad 2018-01-07