Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Socialdemokraterna tycker att genusperspektiv ska ha genomslag i forskning och utveckling

"genusperspektiv ska ha genomslag i forskning och utveckling och - om situationen inte snabbt förbättras - lagstifta om jämställda bolagsstyrelser" Källa

Senast uppdaterad 2018-01-07