Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Liberalerna tycker att genusperspektiv ska ha genomslag i forskning och utveckling

"Hela utbildningssystemet ska genomsyras av ett genusperspektiv." Källa

Senast uppdaterad 2018-01-07