Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att garantipensionen ska höjas

Alternativ för Sverige vill höja garantipensionerna i syfte att mildra den utsatta situationen för fattigpensionärer - en grupp som var med och byggde upp Sverige men som idag inte får den uppskattning de förtjänar. Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29