Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Vänsterpartiet tycker att Fritidspedagoger ska ges lärarlegitimation

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"Fritidspedagoger bör kunna få lärarlegitimation. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna." Källa

Senast uppdaterad 2013-09-24