Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Kristdemokraterna tycker att Fribeloppet ska avskaffas

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"Med anledning av ovan bör regeringen se över möjligheten att helt slopa fribeloppet för studerande." Källa

Senast uppdaterad 2013-10-01