Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Moderaterna tycker inte att FRA-lagen ska avvecklas

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"Signalspaning är viktigt för att upptäcka och möta yttre hot mot Sverige, som till exempel militära hot, gränsöverskridande terrorism, IT-angrepp eller hot mot fredsfrämjande insatser utomlands. Därför framgår det tydligt i lagen att signalspaning bara får avse utländska förhållanden. Detta innebär att trafik mellan en avsändare och en mottagare i Sverige inte får bli föremål för signalspaning, oavsett om trafiken av tekniska skäl har passerat landets gränser eller inte." Källa

Senast uppdaterad 2012-06-26