Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Liberalerna tycker inte att FRA-lagen ska avvecklas

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"Nu finns tydlig lagstiftning om att signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet bara får ske i syfte att kartlägga ett antal preciserade hotbilder inom försvars- och säkerhetspolitik, bland annat yttre militära hot mot landet, internationell terrorism eller spridning av massförstörelsevapen. Signalspaning får inte riktas mot enskilda och får inte heller avse trafik inom Sverige." Källa

Senast uppdaterad 2010-12-16