Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Kristdemokraterna tycker inte att FRA-lagen ska avvecklas

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"Lagen innebär att vi i Sverige för första gången sätter upp tydliga regler för hur signalspaning ska få ske. Den här lagen ger ett mycket starkt skydd för privatpersoners integritet, något som tidigare saknats. Signalspaningslagen innebär inte några nya uppgifter för FRA utan reglerar nuvarande eterspaning samtidigt som den också ger FRA möjlighet att utföra viss kabelspaning. I flera avseenden innebär lagen en faktisk begränsning av FRA:s mandat jämfört med dagens situation." Källa

Senast uppdaterad 2013-09-14