Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Piratpartiet tycker att Flyktingar som riskerar att förföljas på grund av sexuell läggning eller könsidentitet ska ha rätt till asyl

"Rätten till asyl för dem som riskerar förföljelse för sin sexuella läggning eller könsidentitet måste förvandlas från ord på ett papper till konkret verklighet för alla HBTQ-personer, som idag befinner sig på flykt." Källa

Senast uppdaterad 2012-10-09