Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Miljöpartiet tycker att Flyktingar som riskerar att förföljas på grund av sexuell läggning eller könsidentitet ska ha rätt till asyl

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"Människor som flyr förföljelse på grund av sexuell läggning eller könsidentitet måste få sina asylskäl tagna på allvar och få en fristad i Sverige." Källa

Senast uppdaterad 2014-09-11