Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Kristdemokraterna tycker att Flyktingar som riskerar att förföljas på grund av sexuell läggning eller könsidentitet ska ha rätt till asyl

"Människor som flyr till Sverige för att de förföljs på grund av kön eller sexuell läggning ska kunna få en fristad i vårt land. Därför kommer Kristdemokraterna fortsätta stå upp för att stärka rättigheterna för dem som riskerar förföljelse - oavsett kön, sexuell läggning, tro eller nationalitet." Källa

Senast uppdaterad 2013-07-31