Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Feministiskt initiativ tycker att Flyktingar som riskerar att förföljas på grund av sexuell läggning eller könsidentitet ska ha rätt till asyl

"Fi ska verka för att sexuell läggning och könsidentitet ska vara asylgrundande skäl i hela Europa." Partiprogrammet s. 82 Källa

Senast uppdaterad 2013-10-31