Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Vänsterpartiet tycker inte att fler statliga företag ska förstatligas

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"Nej, privatiseringarna och möjligheten att välja utförare har hittills inte lett till någon fungerande konkurrens. Privata utförare försöker istället minska sina kostnader för att öka vinsterna och det leder till att vården blir sämre. Privata företag tjänar också mycket mer i välfärden än i andra branscher. Vi vill ha en gemensamt finansierad och demokratiskt styrd vård med möjlighet för både anställda och patienter att påverka och utveckla verksamheten." Källa

Senast uppdaterad 2014-02-18