Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Socialdemokraterna tycker att fler marina reservat ska införas

"Ha fler marina reservat som skyddar haven och fisket och att områden fria från bottentrålning skapas." Källa

Senast uppdaterad 2018-01-07