Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Centerpartiet tycker inte att Fildelning av upphovsrättsskyddat material för privat bruk ska vara tillåtet

"Vi vill ta bort förbudet mot nedladdning av upphovsrättsskyddade verk för privat bruk. En sådan kriminalisering är inte teknikneutral eftersom samma regler inte gäller för annan kopiering för privat bruk. Tillgängliggörande av upphovsrättsskyddat material ska även fortsättningsvis vara förbjudet." Källa

Senast uppdaterad 2009-12-31