Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Centerpartiet tycker att Fartyg som väljer elanslutning från land ska slippa energiskatt

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"Centerpartiet vill [...] Att sjöfarten ska ingå i handeln med utsläppsrätter, där även utsläppsrätter för kväve och svaveloxider ska ingå." Källa

Senast uppdaterad 2013-12-31