Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att försvarsanslaget ska uppgå till minst två procent av BNP

Vi förespråkar försvarsanslag motsvarande minst två procent av BNP, vilket skulle vara en fördubbling mot dagens nivåer. Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29