Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att försvaret ska kunna bistå polisen i arbetet med inre hot mot säkerheten

Därför vill vi att försvaret ska bistå polisen i arbetet med dessa inre hot mot vår säkerhet. Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29