Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker inte att försvaret ska kunna bedriva PR-verksamhet som kan uppfattas som vinklad eller politiserad

Inte heller ska försvaret bedriva PR-verksamhet som kan uppfattas som vinklad eller politiserad, eller som i allmänhet torgför diffusa föreställningar om regeringens för tillfället rådande värdegrund, då detta riskerar att undergräva förtroendet för försvaret som hela det svenska folkets institution. Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29