Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker inte att försvaret ska kunna agera opinionsbildare

Alternativ för Sverige vill att försvaret – precis som alla andra myndigheter – ska ägna sig åt sin kärnuppgift och vara politiskt neutralt, inte agera opinionsbildare i samhällsdebatten Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29