Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Centerpartiet tycker att Förskoleklass ska vara obligatorisk

"Vi vill att grundskolan ska bli tioårig med en obligatorisk skolstart vid sex års ålder så att förskoleklassen blir en del av grundskolan. Då blir det en bättre övergång mellan förskola och grundskola. Dessutom ökar möjligheterna att ta tillvara på den kreativa lärandeprocessen från förskoleklassen och föra in det i grundskolan." Källa

Senast uppdaterad 2018-01-07