Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att Försörjningskravet på invandrare för att tillåta anhöriginvandring ska skärpas

Fullständigt försörjningsansvar för den anhörige tillkommer anknytningspersonen. Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29