Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Socialdemokraterna tycker att Förlängd skolplikt för elever som inte når målen ska införas

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"Vi föreslår förlängd skolplikt för de elever som inte når målen i grundskolan - en del av sommarlovet ska ägnas åt att lära sig det man inte lärt sig under året." Källa

Senast uppdaterad 2012-12-31