Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Kristdemokraterna tycker att Förlängd skolplikt för elever som inte når målen ska införas

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"Förlängd skolplikt med ytterligare ett år för de elever som saknar behörighet till gymnasieskolan." Källa

Senast uppdaterad 2014-01-07