Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Centerpartiet tycker att Förlängd skolplikt för elever som inte når målen ska införas

"Regeringen vill också införa förlängd skolplikt med ytterligare ett år för de elever som saknar behörighet till gymnasieskolan. De ska alltså gå elva år i skolan. - Vi tycker att det är rimligt att man inom grundskolan får kunskaper och behörighet innan man lämnar och går över till gymnasiet, säger näringsminister Annie Lööf (C)" Källa

Senast uppdaterad 2014-01-07