Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Liberalerna tycker att Företrädesrätten till återanställning ska kortas

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"Vi vill: [...] Att företrädesrätten till återanställning för personer som sagts upp på grund av arbetsbrist kortas från nio månader till sex månader." Källa

Senast uppdaterad 2012-12-31