Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker inte att företrädare för polismyndigheten ska tillåtas delta i arrangemang med politiska förtecken

Det innebär att företrädare för polismyndigheten inte ska uttala sympatier för eller emot partier eller politiker och inte heller delta i arrangemang med politiska förtecken. Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29