Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Kristdemokraterna tycker att företag ska kunna undanta två personer från LAS oavsett företagets storlek

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"Kristdemokraterna vill utöka undantaget från turordningsreglerna i LAS så att två personer kan undantas oavsett företagets storlek." Källa

Senast uppdaterad 2013-04-14