Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att fängelsestraff ska påbörjas omedelbart då domen vunnit laga kraft och inte längre går att överklaga

Alternativ för Sverige anser också att fängelsestraffet ska påbörjas omedelbart då domen vunnit laga kraft och inte längre går att överklaga. Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29