Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Socialdemokraterna tycker att Europarådets konvention mot människohandel ska ratificieras av alla EU:s medlemsländer

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"EU och dess medlemsländer måste ratificera Europarådets konvention mot människohandel" Källa

Senast uppdaterad 2014-05-10