Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Liberalerna tycker att EU ska utvecklas mot en federation

"EU:S FRAMTID Sverige behöver bli en mer aktiv EU-medlem som tar ansvar även för Europa. På längre sikt är det naturligt att unionen utvecklas mot en federation, där EU-parlamentet har större makt över budgeten. I framtiden ska offentlighetsprincipen gälla i hela EU, skriver Olle Schmidt (FP)." Källa

Senast uppdaterad 2012-09-14