Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Junilistan tycker inte att EU ska utvecklas mot en federation

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"Junilistan vill att Sverige, i likhet med Nederländerna och Storbritannien, säger bestämt nej till EU:s utveckling mot en politisk union" Källa

Senast uppdaterad 2013-12-31