Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Junilistan tycker inte att EU ska få bestämma över snusets användning i enskilda länder

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"EU ska inte besluta i detaljfrågor som till exempel rökning på allmän plats, snusning, alkoholreklam och dylikt." s. 4, Valplattform 2009. Källa

Senast uppdaterad 2009-05-31