Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Miljöpartiet tycker att EU bör motverka nyexploatering av fossila bränslen

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"EU bör motverka nyexploatering av fossila bränslen, särskilt viktigt är det att skydda känsliga områden som Arktis" Källa

Senast uppdaterad 2014-05-10