Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Miljöpartiet tycker att ett regelråd ska införas

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"Vi vill införa ett Regelråd som kan arbeta med att ta bort krångliga regler och vi vill att det arbetet ska spridas även till kommuner, landsting och länsstyrelser, där handläggningstider ofta kan vara onödigt långa." Källa

Senast uppdaterad 2013-12-31